تماس

شماره های تماس: ۰۹۱۲۲۴۰۷۱۳۵ – ۰۲۱۶۶۴۸۸۶۷۹

آدرس:تهران،چهارراه ولیعصر،بازار کامپیوتر رضا ،طبقه همکف،پلاک ۵۰