Super Retina XDR display2 with ProMotion, با صفحه نمایش تازه سازی تطبیقی ​​120 هرتزی آشنا شوید که بازی را تغییر می دهد.